?> Dansschool Wesseling - Vrienden van Dansschool Wesseling

Gemeente verleent vergunning voor Buitenwatersloot

Op 4 december hebben wij een brief ontvangen van de Gemeente Delft waarin staat dat het college van B&W besloten heeft om ons de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het herontwikkelen van een industrieel pand tot een dansschool.

Hiermee komt onze droom een stuk dichterbij. Wij willen een groot danscentrum realiseren met drie zalen waarin alle cursussen, die nu over drie locaties verspreid zijn, samen komen. Het is een locatie die centraal ligt en goed bereikbaar is per fiets, auto en openbaar vervoer. Wij beschikken dan over een eigen parkeerterrein en een ruime fietsenstalling.

Vrienden van Dansschool Wesseling

Op 7 juli 2015 hebben wij de stichting 'Vrienden van Dansschool Wesseling' opgericht met een akte bij de notaris.

Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er een hoop mensen zijn die ons een warm hart toedragen. Leerlingen, oud-leerlingen en ook spontane steunbetuigingen.

Om onze dromen voor een groot danscentrum in Delft mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig. Zoals u heeft kunnen lezen in de media is onze vergunningsaanvraag voor een Dansschool met zalenverhuur geweigerd door de gemeente. Een vergunning voor alleen Dansschool behoort wel tot de mogelijkheden heeft de wethouder gezegd. Uiteraard heeft dit financiële gevolgen, want de inkomsten van zalenverhuur vallen weg. Toch willen wij deze mogelijkheid met beide handen aangrijpen. 

Er zijn plannen gemaakt voor een dansschool zonder zalenverhuur. De overname van Dansplaats Delft heeft het voor ons makkelijker gemaakt, omdat wij nu meer leerlingen en meer cursussen erbij hebben. We zijn ook in gesprek met investeerders, die ons willen helpen.

U kunt ons ook helpen. Door een structurele financiële bijdrage te geven wordt u lid van 'Vrienden van Dansschool Wesseling'. U steunt de dansschool en maakt daarmee de kans van slagen een stuk groter. 

De Vrienden hebben 1x per jaar een gezellige bijeenkomst met een hapje en een drankje. Met een digitale nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en het wel en wee van de Dansschool.

Wat kunt u doen
Draagt u Dansschool Wesseling ook een warm hart toe, word dan Vriend van Dansschool Wesseling voor een minimumbedrag van 50 Euro per jaar. Lijkt het u wat om Vriend van Dansschool Wesseling te worden, aarzel niet en vul het inschrijfformulier in.

Meld u nu aan!  U kunt ook het aanmeldingsformulier hier invullen en verzenden.

Stichting Vrienden van Dansschool Wesseling
Kamer van Koophandel: 63785056
Triodos bank: NL55 TRIO 0390 9731 65