Stichting Vrienden van Dansschool Wesseling
kvk-nummer: 63785056

Oprichting en Doelstellingen van de Stichting ‘Vrienden van Dansschool Wesseling’

Op 7 juli 2015 werd de stichting ‘Vrienden van Dansschool Wesseling’ opgericht via een officiële akte bij de notaris. Deze stichting werd in eerste instantie in het leven geroepen om mensen de gelegenheid te bieden Dansschool Wesseling te ondersteunen bij het realiseren van onze nieuwe locatie in 2017. Dankzij de gulle donaties van onze ‘vrienden’ hebben we een groot deel van onze dansvloer kunnen financieren. Echter, de reikwijdte van onze stichting beperkt zich niet tot alleen de dansschool. We hebben ook geld ingezameld voor schoolprojecten, waardoor we met behulp van onze donateurs en Fonds 1818 danslessen hebben kunnen verzorgen op tal van scholen.

Uitbreiding van Onze Doelen

Met ingang van 2023 willen we nieuw leven inblazen in onze stichting en ons richten op het ondersteunen van leerlingen die door omstandigheden niet langer in staat zijn om zelf de danslessen te betalen. Hoewel er voor jongeren tot en met 17 jaar het Jeugd Sportfonds bestaat, vervalt alle ondersteuning daarna. Het is ontzettend jammer om te zien dat leerlingen moeten stoppen met dansen, terwijl ze er zoveel plezier aan beleven.

Daarom heeft de stichting besloten zich ook te gaan inzetten voor leerlingen met talent. We willen financiële ondersteuning bieden aan deze getalenteerde leerlingen, maar ook trainers inhuren die hen kunnen helpen hun talent naar een hoger niveau te tillen. We geloven dat iedereen, ongeacht hun financiële situatie, de kans moet krijgen om hun passie voor dans te ontwikkelen en te ontplooien.

Uw Steun is Onmisbaar

Om dit alles te kunnen realiseren, hebben we de hulp van donateurs nodig. Door een bijdrage te leveren, kan iemand die door welke reden dan ook niet langer de danslessen kan bekostigen toch blijven deelnemen aan de lessen. Wellicht wil je ook bijdragen aan de ontwikkeling van danstalent. Ook zij hebben jouw steun hard nodig.

We nodigen je van harte uit om ons te helpen in onze missie om dans toegankelijk te maken voor iedereen. Samen kunnen we het verschil maken en ervoor zorgen dat leerlingen, ongeacht hun financiële situatie, kunnen blijven dansen en hun dromen kunnen verwezenlijken. Door middel van jouw steun kunnen we een positieve impact hebben op het leven van vele dansliefhebbers en talentvolle individuen.

Als u ons wilt steunen, dan kunt u geld overmaken naar rekening NL55 TRIO 0390 9731 65 t.n.v. Stg. Vrienden van Dansschool Wesseling

Danspassie fonds

We zijn verheugd om ons fonds voor jongvolwassenen aan te kondigen, bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan degenen die graag danslessen willen volgen maar dit niet zelf kunnen bekostigen. Met dit fonds streven we ernaar om kansen te creëren en dromen te verwezenlijken voor jongvolwassenen die gepassioneerd zijn over dans.

Berichten toestaan OK Nee bedankt